Fundacja Kraina Zdrowia

dzieci a pandemia
30 marca 2021 / Dzieci, Zdrowie

Jak postępować w sytuacji, gdy dziecko trafia na kwarantannę bądź izolację?

Jeśli Twoje dziecko miało bliski kontakt z osobą, u której potwierdzono przypadek COVID-19 – zostaje ono skierowane na kwarantannę. W sytuacji, gdy to ono samo jest zarażone koronawirusem – nałożona zostaje na nie izolacja. Obydwa przypadki dają jednemu z rodziców bądź opiekunów prawo do zasiłku i wolne w pracy, w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem.

Dzieci a koronawirus

Wirus odpowiadający za COVID-19 jest najgroźniejszy dla osób starszych oraz cierpiących na choroby współistniejące. Nie oznacza to jednak, że dziecko nie może się nim zarazić. Najmłodsi, jeśli zarażą się koronawirusem, zazwyczaj chorobę przechodzą łagodnie, niekiedy wręcz bez żadnych objawów. Ze względu na dobro dziadków i pozostałych starszych członków rodziny, należy ograniczyć kontakty dziecka z bliskimi.

Zakażenie koronawirusem może być jednak groźne również dla dziecka. Rolą rodzica jest zatem dbanie o to, aby dziecko nie wychodziło bez potrzeby z domu, zasłaniało usta i nos w przestrzeni publicznej, a także przestrzegało podstawowych zasad higieny. Stosowanie powyższych zasad pozwoli ograniczyć ryzyko transmisji wirusa.

Teleporada z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Choć sezon grypowy jest w pełni, nie bagatelizuj takich objawów jak:

 • kaszel
 • gorączka
 • katar
 • biegunka
 • utrata węchu i smaku
 • ból głowy
 • przekrwienie błony śluzowej nosa.

Jeśli zauważysz u swojego dziecka któryś z powyższych objawów, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem rodzinnym. Zgodnie z zaleceniami, jakie otrzymali lekarze rodzinni i pediatrzy, każde gorączkujące dziecko wymaga konsultacji lekarskiej oraz zbadania przez lekarza poradni. Objawy te mogą równie dobrze świadczyć o innej chorobie wirusowej, jednak to lekarz podczas teleporady podejmie decyzję, co dalej – np. skieruje dziecko na test.

Różnice pomiędzy kwarantanną i izolacją

Czym jest kwarantanna i kto jej podlega?

Kwarantanna jest okresem odosobnienia dla osoby zdrowej, która mogła mieć bliski kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem. Z reguły kwarantanna trwa 10 dni, jednak może być wydłużona ze względu na zachorowanie jednego ze współdomowników. Kwarantanna trwa wówczas przez cały okres izolacji domownika, u którego potwierdzono zakażenie, plus 7 dni po zakończeniu przez niego tej izolacji.
Warto jednak pamiętać, że osoba zamieszkująca z osobą izolowaną (posiadającą pozytywny test na koronawirusa) poddaje się rzeczywistej kwarantannie już od momentu uzyskania przez domownika dodatniego wyniku testu.

Kto podlega kwarantannie?

 • Osoba, która miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie;
 • Osoba mieszkająca wspólnie z osobą objętą izolacją domową;
 • Osoba, która przekroczyła granicę zewnętrzną Unii Europejskiej;
 • Osoba, która została skierowana na test przez lekarza POZ (kwarantanna rozpoczyna się w dniu następnym od daty wystawienia skierowania).

Skąd informacja o objęciu kwarantanną?

Informacja o objęciu kwarantanną zostanie zarejestrowana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Dostęp do tego systemu posiadają między innymi funkcjonariusze policji, żandarmeria wojskowa, straż graniczna czy pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czym jest izolacja?

Izolacja to odosobnienie osoby, u której wynik testu na koronawirusa jest pozytywny. U osób bezobjawowych trwa ona 10 dni od momentu otrzymania dodatniego wyniku. Jeśli w czasie izolacji domowej pojawią się objawy zakażenia koronawirusem, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązany jest ją przedłużyć. Zakończenie izolacji w tym przypadku nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, z czego ostatnie 3 dni muszą być bez objawów infekcji.

Internetowe Konto Pacjenta – miejsce, w którym sprawdzisz, czy Twoje dziecko jest skierowane na kwarantannę

IKP, a więc Internetowe Konto Pacjenta, to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, dzięki której można szybko i bezpiecznie sprawdzić informacje o zdrowiu swoim i swoich bliskich. Rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS, posiada dostęp do jego Internetowego Konta Pacjenta. Wystarczy, że zaloguje się na swoje IKP, a w zakładce „Dzieci” pojawi się profil dziecka. W sytuacji, gdy dziecko będzie miało kontakt z osobą zakażoną, może trafić na kwarantannę. Jeśli zachoruje, to lekarz POZ zdecyduje o jego izolacji domowej. Wszystkie informacje na ten temat – w tym również wynik testu na obecność koronawirusa – znajdą się w Internetowym Koncie Pacjenta dziecka.

Jeśli posiadasz dzieci ubezpieczone przez Ciebie bądź Twojego pracodawcę, a nie widzisz zakładki „Dzieci”, w pierwszej kolejności sprawdź w ZUS poprawność przekazywanych danych (np. zaloguj się w serwisie ZUS poprzez profil zaufany i sprawdź w zakładce UBEZPIECZONY „Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym” bądź zadzwoń na infolinię pod numer 22 560 16 00).

Aplikacja Kwarantanna Domowa

Obowiązek korzystania z aplikacji Kwarantanna Domowa posiadają tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. To Ty jako rodzic jesteś odpowiedzialny za odbywanie kwarantanny przez dziecko w wyznaczonym do tego miejscu.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko w czasie izolacji lub kwarantanny

W sytuacji, gdy dziecko zostaje skierowane na kwarantannę bądź izolację, rodzic może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy. Otrzyma go, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie bądź izolacji w warunkach domowych dzieckiem do lat 14, dzieckiem posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także innym członkiem rodziny.

Od 24 października 2020 podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie bądź izolacji w warunkach domowych.

Oświadczenie to powinno zawierać takie dane jak:

 • imię i nazwisko osoby ubezpieczonej;
 • numer PESEL osoby ubezpieczonej;
 • dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantanną bądź izolację w warunkach domowych – imię, nazwisko, PESEL;
 • dzień rozpoczęcia odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, a także dzień jej zakończenia;
 • podpis osoby ubezpieczonej.

Pracodawca bądź ZUS mogą wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu.

Autor:

Ania Rokita

Wirtualna asystentka, copywriterka i redaktorka, ale przede wszystkim mama, dla której zdrowia własnych dzieci jest najważniejsze. Zwolenniczka pracy zdalnej, która pozwala jej w jednoczesnej opiece nad dziećmi. Spełnia się uczestnicząc w projektach przynoszących korzyści dla innych.

Podziel się!